Els 5 components bàsics del hardware són:

 

Placa base:

La placa base d’un ordinador és sens dubte l’element bàsic mes important juntament
amb altres cinc elements per a crear un ordinador, en ella s’instal·larà la resta de components com la CPU o la
memòria RAM perquè la màquina sigui capaç d’arrencar i treballar. Vegem llavors de manera detallada que és una
placa basi i com funciona aquesta i que tipus hi ha.

Tipus de plaques base:

 • AT :  La mida de la placa base AT és d’uns 100 mm i aquestes dimensions dificulten la instal·lació de noves unitats.
 • ATX : La diferència entre aquests tipus de plaques base és, que permeten l’intercanvi de parts connectades. A més, la mida de la placa base és menor.
 • LPX : La principal diferència entre aquestes plaques i les anteriors és que els ports d’entrada i sortida d’aquestes plaques es troben a la part posterior del sistema. Aquest concepte va resultar beneficiós i també es va adoptar en la seva versió més recent del model AT.
 • BTX : Es va desenvolupar per evitar certs problemes en utilitzar la tecnologia més recent. Les noves tecnologies solen requerir més energia i alliberaran més calor.
 • MicroATX : És un factor de forma de les plaques base de PC petites i estàndard. La mida màxima de la placa MicroATX és de 244 mm × 244 mm.
 • Mini ITX : És una placa base de baix consum de 17 × 17 cm. Va ser dissenyat per VIA Technologies el 2001. S’utilitzen principalment en sistemes informàtics petits (SFF).

 

Processador o CPU:

Són la part essencial de qualsevol ordinador. Sense elles, seria impossible que un PC, portàtil o mòbil funcionés correctament.

El processador, és la unitat de processament responsable d’utilitzar diferents operacions aritmètiques i matemàtiques per interpretar les instruccions del maquinari.

Es  igual que un cervell d’un ordinador , pot llegir i interpretar els senyals que els usuaris els envien a través de diversos components i altres aplicacions. Tot això es pot fer amb codi binari en poc temps.

La funció principal del processador:

 • Freqüència de rellotge: aquest primer terme fa referència a la velocitat del rellotge dins del propi processador. És un valor que es mesura en Mhz, és a dir, la quantitat de potència que allotja la CPU.
 • Consum d’energia: aquest és un valor expressat en watts (W), per descomptat, els processadors de gamma alta tindran més probabilitats de consumir més energia.
 • Nuclis: aquests nuclis s’encarreguen de realitzar moltes tasques simultàniament i el PC no ha de funcionar a tota velocitat.
 • Memòria cau: És la memòria del propi processador, independentment de la memòria RAM

 

Memòria RAM:

És la memòria principal d’un dispositiu, on s’emmagatzemen temporalment les dades dels programes que utilitzeu actualment. La memòria RAM té dues característiques que la diferencien: la velocitat i l’emmagatzematge temporal, serveix per a fer múltiples tasques alhora, perquè permet gestionar diverses aplicacions alhora i si no disposes de suficient memòria RAM el dispositius pot ira lent.

Font d’alimentació: 

Serveix per a fer multiples tasques alhora, perquè permet gestionar diverses aplicacions alhora i si no disposes de suficient memòria RAM el dispositius podria anar amb lentitud.

Ens podem trobar dos tipus de fonts:  

 • AT: Les característiques de les fonts AT, són que els seus connectors a placa basi varien dels utilitzats en les fonts ATX, i d’altra banda, potser bastant més perillós, és que la font s’activa a través d’un interruptor, i en aquest interruptor hi ha un voltatge de 220v, amb el risc que suposaria manipular el PC.També destacar que comparades tecnològicament amb les fonts ATX, les AT són una miqueta rudimentàries electrònicament parlant.
 • ATX:  És una mica diferent, ja que es modernitza el circuit de la font, i sempre està activa, encara que l’ordinador no estigui funcionant, la font sempre està alimentada amb una tensió petita per a mantenir-la en espera.

 

DISC DUR:

En resum, un disc dur de l’ordinador és una tecnologia que s’utilitza per emmagatzemar el sistema operatiu, els programes d’aplicació i els fitxers de dades que l’ordinador utilitza per al funcionament normal.

Hi ha 4 tipus de discs durs:

 • Disco duro SAS: Aquests discos són molt populars als servidors i es poden connectar a 6 o 7 metres.
 • Disco duro SCSI: La interfície d’aquests discos és molt petita i requereix un controlador per funcionar.
 • Disco duro IDE, ATA y PATA: Cada classe de disc dur representa o significa: IDE. És l’abreviatura de component electrònic integrat. ATA. És l’abreviatura de tecnologia avançada de contacte. PATA. És l’abreviatura de tecnologia paral·lela avançada
 • Disco duro SATA 2: Aquest dispositiu té una millor capacitat perquè funciona fins a 300 megabytes per segon, cosa que significa que el seu temps de resposta és molt bo.