L’evolució del hardware, esta dividia en diferents generacions on cada una d’aquestes, presenta un canvi tecnològic notable.

La primera generació(1945-1956), va ser la època en que la tecnologia electrònica esteia feta a base de bombetes i tubs de buit. Aquestes computadores, eren de dimensions molt grans i generaven nivells alts de temperatura. A més, al 1946 es va crear l’ENIAC, la primera computadora digital electrònica en la història.

Tubs de buit

Seguidament, a la segona generació(1957-1963),  la tecnologia electrònica era desenvolupada amb transistors. També contenien petits anells de material magnètic, enllaçats entre si, en els quals podien emmagatzemar-se dades i instruccions.

Va ser l’època en què la tecnologia electrònica era desenvolupada amb transistors. També contenien petits anells de material magnètic, enllaçats entre si, en els quals podien emmagatzemar-se dades i instruccions.

Una de les computadores que es van construir amb transistors, UNIVAC M460(UNIVersal Automatic Computer, Computadora Automàtica Universal).

A la tercera generació(1964-1971), va ser l’època en la que electrònica estava basada en circuits integrats. En l’avanç de l’evolució del hardware es van anar creant noves màquines amb major capacitat i  més potents que varen permetre un desenvolupament del treball en menys temps.  L’empresa IBM va marcar l’inici d’aquesta generació, gràcies a les seves innovacions.

Més tard, a la quarta generació(1971-1981),  es varen crear computadores amb microprocessadors i xips de memòria. Això va generar gràfics a grans velocitats: icones i menús desplegables que faciliten la comunicació entre l’usuari i la computadora.

A continuació, a la cinquena generació(1982-1890),  es va introduir a la intel·ligència artificial.  A aquesta època els ordinadors ja contenien una gran quantitat de microprocessadors treballant en paral·lel i a més podien reconèixer veus i imatges.

Finalment, a la sisena generació(1990-actualitat) s’agiliten els processos d’emmagatzematge de la informació. També, dia a dia es van implementant noves tecnologies que milloren el rendiment dels ordinadors.

Bàsicament “Generació de computadores” és un terme relacionat amb l’evolució i adaptació de la tecnologia i de la informàtica. És a dir que cada avanç important, com la reducció de la grandària dels elements com ara processadors i memòries, així també com l’augment de la seva capacitat i velocitat, es produeix un salt generacional.