Els perifèrics, són aquells dispositius que no formen part de la unitat central de la computadora. De perifèrics podem diferenciar-ne tres tipus:

En primer lloc, tenim els perifèrics d’entrada, són aquells  externs a la CPU i envien dades cap a la computadora. Alguns exemples d’aquests dispositius són:

 • Ratolí: Transmet les coordenades de la seva pròpia posició cap a la computadora.
 • Teclat: Aquest dispositiu s’encarrega d’enviar a la computadora la informació de les tecles que pressiona l’usuari.
 • Escaner: S’encarrega de transformar les imatges físiques d’un paper en imatges digitals emmagatzemar-les i enviar-les cap a la computadora.

 

En segon lloc,  hi ha els perifèrics de sortida i són aquells dispositius externs a la CPU i  reben dades de la computadora. Podem trobar exemples com:

 • Monitor: Aquesta dispositiu rep els senyals de vídeo de la computadora i després les transforma en imatge.
 • Impressora: Mitjançant el cartutx carregat de tinta líquida, aquesta dispositiu s’encarrega de plasma la informació què li envia la computadora en full de paper.
 • Altaveus: reben els senyals d’àudio de la computadora i després les transformen en so.

 

Per últim, trobem els perifèrics d’entrada i sortida. Són aquells dispositius que tenen la capacitat d’enviar i rebre dades de la computadora. Alguns exemples d’aquests perifèrics són:

 • Reproductor MP3: Rep els arxius musicals de la computadora i envia els enregistraments de veu cap aquesta.
 • Disquetera interna: Permet rebre informació de la computadora mitjançant el port USB i el seu torn enviar-la pel seu posterior emmagatzematge.
 • Adaptadors USB-LAN: Permet enviar dades des de’l

  port USB i rebre’ls Mitjançant un cable connectat a la xarxa local.